ВиК Ямбол - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Решение № 18 от 12.06.2020г. за откриване на процедура / 12.06.2020
Пряко договаряне
Състояние: Активна
Решение № 19 от 12.06.2020г. за откриване на процедура / 12.06.2020
Публично състезание
Състояние: Активна
Решение № 7 от 26.03.2020г. за откриване на процедура / 26.03.2020
Публично състезание
Състояние: Активна
Решение № 8 от 16.04.2019г. за откриване на процедура / 16.04.2019
Договаряне без предварителна покана за участие
Състояние: Активна
12Намерени са 11 записа