Досие №141 на процедура "Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"
Договор № 10 от 01.06.2020г. с Хидроконтрол ООД
Събиране на оферти с обява: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 30.06.2020 16:27

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Договор № 10 ОТ 01.06.2020Г. с Хидроконтрол ООД - Изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО.

Протокол
Събиране на оферти с обява: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 29.04.2020 12:49

На оснавние чл. 97, ал. 4 от ЗОП "ВиК" ЕООД гр.  Ямбол публикува Протокол по обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Удължаване на срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 14.04.2020 08:39

 На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"

Срок за получаване на оферти - 21.04.2020г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите - 22.04.2020г. в 11:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”
Събиране на оферти с обява: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 02.04.2020 11:48

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за водомери за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

Намерени са 4 записа