Досие №145 на процедура "Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси, LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"
Договор №29 от 13.08.2020г
Събиране на оферти с обява: Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси, LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 20.08.2020 11:34

"ВиК"ЕООД гр.Ямбол публикува Договор №29 от 13.08.2020г по обществена поръчка с предмет:"Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси,  LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на
“ВиК” ЕООД гр. Ямбол"за Обособена позиция №2 и Обособена позиция №5.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Договора и приложенията към него.

Договор №17 / 04.08.2020г
Събиране на оферти с обява: Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси, LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 19.08.2020 10:21

"ВиК"ЕООД гр.Ямбол публикува  Договор №17 от 04.08.2020г по обществена поръчка с предмет: "Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси,  LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на
“ВиК” ЕООД гр. Ямбол" за Обособена позиция №3, Обособена позиция №4, Обособена позиция №8 и Обособена позиция №9.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Договора и приложенията към него.

Договор
Събиране на оферти с обява: Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси, LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 12.08.2020 15:12

"ВиК"ЕООД гр.Ямбол публикува Договор №26 от 10.08.2020г по обществена поръчка с предмет:"Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси,  LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол" за Обособена позиция №6 и Обособена позиция №7.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Договора и приложенията към него.

 

 

Договор
Събиране на оферти с обява: Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси, LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 11.08.2020 13:42

"ВиК"ЕООД гр.Ямбол публикува Договор №19 от 06.08.2020г по обществена поръчка с предмет:

"Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси,  LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол “за Обособена позиция №1.

На настоящата страница це предоставя пълен достъп до Договора и приложенията към него.

 

 

Протокол
Събиране на оферти с обява: Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси, LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 17.07.2020 10:31

 

ВиК ЕООД- гр. Ямбол публикува Протокол по обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси, LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокола

Удължаване на срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси, LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 09.06.2020 08:49

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по:

Обособена позиция № 3 - Доставка на едноструйни водомери за студена вода с вграден LORAWAN модул и вграден спирателен кран

Обособена позиция № 7 - Доставка на комбинирани водомери за студена вода;

Обособена позиция № 8 - Доставка на магнитно индукционни водомери;

Обособена позиция № 9 - Доставка на водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода

Срок за получаване на оферти - 12.06.2020г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите /за всички обособени позиции/ - 15.06.2020г. в 11:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

Разяснение
Събиране на оферти с обява: Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси, LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 04.06.2020 15:35

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с постъпило на 04.06.2020г. искане за разяснение, на основание чл. 189 от ЗОП предоставяме необходимата информация:

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до РАЗЯСНЕНИЕТО.

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси, LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол" ”
Събиране на оферти с обява: Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси, LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 27.05.2020 15:20

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода, водомери с възможност за монтаж на брояч на импулси, LORAWAN модул и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

Намерени са 8 записа