Досие №146 на процедура "Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти"
Договор
Събиране на оферти с обява: Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти досие
ВиК Ямбол / 17.08.2020 13:29

"ВиК"ЕООД гр.Ямбол публикува Договор №21 от 07.08.2020г по обществена поръчка с предмет "Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти"за Обособена позиция №2

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Договора и приложенията към  него

Договор
Събиране на оферти с обява: Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти досие
ВиК Ямбол / 07.08.2020 16:09

ВиК ЕООД гр.Ямбол публикува Договор №16 от 24.07.2020г по обществена поръчка с предмет:"Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти"за Обособена позиция №1

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Договора и приложенията към него.

Протокол
Събиране на оферти с обява: Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти досие
ВиК Ямбол / 09.07.2020 09:57

 

ВиК ЕООД гр. Ямбол публикува Протокол по обществена поръчка с предмет: „Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокола

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти" ”
Събиране на оферти с обява: Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти досие
ВиК Ямбол / 04.06.2020 14:51

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикуваобява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти”:

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

Намерени са 4 записа