Досие №147 на процедура "Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка"
Съобщение за прекратяване на обществена поръчка
Събиране на оферти с обява: Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка досие
ВиК Ямбол / 20.07.2020 11:40

На основание чл.193 от ЗОП Възложителя прекратява възлагането на поръчката с предмет:"Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до съобщението със съответните мотиви.

Удължаване на срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка досие
ВиК Ямбол / 18.06.2020 11:03

 На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка"

Срок за получаване на оферти - 22.06.2020г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите  - 23.06.2020г. в 10:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

Разяснение
Събиране на оферти с обява: Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка досие
ВиК Ямбол / 09.06.2020 15:46

Във връзка с постъпило на 09.06.2020г. искане за разяснение, на основание чл. 189 от ЗОП предоставяме необходимата информация:

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до РАЗЯСНЕНИЕТО.

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка" ”
Събиране на оферти с обява: Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка досие
ВиК Ямбол / 05.06.2020 14:46

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка”

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

Намерени са 4 записа