Досие №148 на процедура "Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати"
Договор № 24 от 07.08.2020г Договор № 25 от 07.08.2020г
Събиране на оферти с обява: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати досие
ВиК Ямбол / 20.08.2020 09:07

"ВиК"ЕООД гр.Ямбол публикува Договори по обществена поръчка с предмет:"Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати" по две Обособени позиции.

Договор №24 от 07.08.2020г с "Тони"ЕООД за Обособена позиция №1

Договор №25 от 07.08.2020г с "Електра Помп"ООД за Обособена позиция №2

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Договорите и приложенията към тях.

Протокол
Събиране на оферти с обява: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати досие
ВиК Ямбол / 07.07.2020 15:15

 

ВиК ЕООД гр.Ямбол публикува протокол по обществена поръчка с предмет: „Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокола

Удължаване на срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати досие
ВиК Ямбол / 24.06.2020 10:07

 На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати за двете обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Ремонт на асинхронни електродвигатели

Обособена позиция № 2 - Ремонт на потопяеми помпени агрегати

 

Срок за получаване на оферти - 29.06.2020г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите /за всички обособени позиции/ - 30.06.2020г. в 10:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати" ”
Събиране на оферти с обява: Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати досие
ВиК Ямбол / 09.06.2020 14:13

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати”:

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

  • /
Намерени са 4 записа