Досие №149 на процедура " Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"
Договор №22 / 07.08.2020г
Събиране на оферти с обява: Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 18.08.2020 13:23

"ВиК"ЕООД гр.Ямбол публикува Договор №22 от 07.08.2020г по обществена поръчка с предмет:"Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на "ВиК"ЕООД гр.Ямбол за Обособена позиция №1

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до Договора и приложенията към него.

Договор
Събиране на оферти с обява: Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 12.08.2020 14:24

"ВиК"ЕООД гр.Ямбол публикува Договор №23 от 07.08.2020г по обществена поръчка с предмет:"Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на "ВиК"ЕООД гр.Ямбол за Обособена позиция №2.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до Договора и приложенията към него.

Протокол
Събиране на оферти с обява: Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 08.07.2020 10:09

 

ВиК ЕООД гр.Ямбол публикува протокол по обществена поръчка с предмет: „ Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокола

Удължаване на срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 24.06.2020 10:17

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по Обособена позиция № 1 - Доставка на течен хлор  в обществена поръчка с предмет: Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

Срок за получаване на оферти - 29.06.2020г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите /за всички обособени позиции/ - 30.06.2020г. в 11:00 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол" ”
Събиране на оферти с обява: Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 12.06.2020 12:34

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

Намерени са 5 записа