Досие №150 на процедура "Доставка на електроматериали за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол"
Съобщение до Ес Ес Пропърти ЕООД
Събиране на оферти с обява: Доставка на електроматериали за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 28.08.2020 09:19

СЪОБЩЕНИЕ до "Ес Ес Пропърти"ЕООД


ОТНОСНО: обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електроматериали за нуждите на "ВиК"ЕООД гр.Ямбол"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съобщаваме Ви, че Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП утвърден от Управителя на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:  "Доставка на електроматериали за нуждите на "ВиК"ЕООД гр.Ямбол"е публикувано в профила на купувача на настоящата страница.

Договор №27 / 10.08.2020г
Събиране на оферти с обява: Доставка на електроматериали за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 17.08.2020 15:37

"ВиК"ЕООД гр.Ямбол публикува Договор №27 от 10.08.2020г по обществена поръчка с предмет:"Доставка на електроматериали за нуждите на "ВиК"ЕООД гр.Ямбол.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Договора и приложенията към него.

Протокол
Събиране на оферти с обява: Доставка на електроматериали за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 14.07.2020 08:59

 

ВиК ЕООД гр. Ямбол публикува Протокол по обществена поръчка с предмет: „Доставка на електроматериали за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокола

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електроматериали за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол" ”
Събиране на оферти с обява: Доставка на електроматериали за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 12.06.2020 12:39

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електроматериали за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол”:

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

Намерени са 4 записа