Досие №151 на процедура "Специализирана услуга за цифровизация, трансформация и интеграция на геопространствени технически данни за ВиК мрежи за допълване и актуализация на съществуващи ГИС модели за агломерациите, предмет на проекта"
Договор № ПР - Д - 13 от 02.11.2020г.
Събиране на оферти с обява: Специализирана услуга за цифровизация, трансформация и интеграция на геопространствени технически данни за ВиК мрежи за допълване и актуализация на съществуващи ГИС модели за агломерациите, предмет на проекта досие
ВиК Ямбол / 06.11.2020 15:18

"ВиК"ЕООД, гр.Ямбол публикува Договор №ПР-Д-13 от 02.11.2020г по обществена поръчка с предмет:"Специализирана услуга за цифровизация, трансформация и интеграция на геопространствени технически данни за ВиК мрежи за допълване и актуализация на съществуващи ГИС модели за агломерациите, предмет на проекта"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Договора и приложенията към него.

 

 

Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП
Събиране на оферти с обява: Специализирана услуга за цифровизация, трансформация и интеграция на геопространствени технически данни за ВиК мрежи за допълване и актуализация на съществуващи ГИС модели за агломерациите, предмет на проекта досие
ВиК Ямбол / 05.10.2020 13:16

"ВиК"ЕООД- гр.Ямбол публикува Протокол по обществена поръчка с предмет: „Специализирана услуга за цифровизация, трансформация и интеграция на геопространствени технически данни за ВиК мрежи за допълване и актуализация на съществуващи ГИС модели за агломерациите, предмет на проекта”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокола

Удължаване на срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Специализирана услуга за цифровизация, трансформация и интеграция на геопространствени технически данни за ВиК мрежи за допълване и актуализация на съществуващи ГИС модели за агломерациите, предмет на проекта досие
ВиК Ямбол / 23.06.2020 08:41

 На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: "Специализирана услуга за цифровизация, трансформация и интеграция на геопространствени технически данни за ВиК мрежи за допълване и актуализация на съществуващи ГИС модели за агломерациите, предмет на проекта"

Срок за получаване на оферти - 26.06.2020г. до 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите /за всички обособени позиции/ - 29.06.2020г. в 13:30 часа в конферентна зала № 2, Централно управление на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20.

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализирана услуга за цифровизация, трансформация и интеграция на геопространствени технически данни за ВиК мрежи за допълване и актуализация на съществуващи ГИС модели за агломерациите, предмет на проекта" ”
Събиране на оферти с обява: Специализирана услуга за цифровизация, трансформация и интеграция на геопространствени технически данни за ВиК мрежи за допълване и актуализация на съществуващи ГИС модели за агломерациите, предмет на проекта досие
ВиК Ямбол / 12.06.2020 12:44

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализирана услуга за цифровизация, трансформация и интеграция на геопространствени технически данни за ВиК мрежи за допълване и актуализация на съществуващи ГИС модели за агломерациите, предмет на проекта”:

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до ОБЯВАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

Намерени са 4 записа