Досие №152 на процедура "Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС"
Договор № ПР - Д - 9 от 17.09.2020г
Пряко договаряне: Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС досие
ВиК Ямбол / 23.09.2020 11:21

"ВиК"ЕООД- гр.Ямбол публикува Договор № ПР - Д - 9 от 17.09.2020г с Изпълнител в обществена поръчка с предмет:"Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Договора и приложенията към него.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги
Пряко договаряне: Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС досие
ВиК Ямбол / 23.09.2020 11:13

"ВиК"ЕООД- гр.Ямбол публикува Обявление за възложена поръчка - комунални услуги в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Обявлението за възложена поръчка

Решение № 27 от 08.09.2020г за определяне на изпълнител
Пряко договаряне: Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС досие
ВиК Ямбол / 11.09.2020 11:37

"ВиК"ЕООД, гр.Ямбол публикува Решение №27 от 08.09.2020г.за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет:"Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС".

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Решението.

Протокол и Доклад
Пряко договаряне: Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС досие
ВиК Ямбол / 11.09.2020 11:31

 

"ВиК"ЕООД, гр. Ямбол публикува Протокол и Доклад от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокола и Доклада.

Становище на АОП
Пряко договаряне: Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС досие
ВиК Ямбол / 03.08.2020 14:57

На основание чл. 24, ал. 1, т. 9 от ППЗОП "ВиК" ЕООД гр.Ямбол, публикува Становище на АОП за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: Закупуване на лицензи за допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуващи ГИС.

На настоящата страница е предоставен пълен достъп до Становището.

Докуметация
Пряко договаряне: Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС досие
ВиК Ямбол / 12.06.2020 16:48

Откриване на процедура Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Пряко договаряне за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС”:

 

Процедурата е открита с Решение № 18 от 12.06.2020г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Решение № 18 от 12.06.2020г. за открване на процедура
Пряко договаряне: Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС досие
ВиК Ямбол / 12.06.2020 16:46

Откриване на процедура Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Пряко договаряне за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Закупуване на лицензи допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС”:

 

Процедурата е открита с Решение № 18 от 12.06.2020г.


На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО

Намерени са 7 записа