Досие №154 на процедура "Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за 2020, 2021 и 2022 година по Националните стандарти за финансови отчети, в съответствие със Закона за независимия финансов одит"
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за 2020, 2021 и 2022 година по Националните стандарти за финансови отчети, в съответствие със Закона за независимия финансов одит
Директно възлагане: Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за 2020, 2021 и 2022 година по Националните стандарти за финансови отчети, в съответствие със Закона за независимия финансов одит досие
ВиК Ямбол / 09.11.2020 16:50

"ВиК"ЕООД, гр. Ямбол откри Директно възлагане за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол за 2020, 2021 и 2022 година по Националните стандарти за финансови отчети, в съответствие със Закона за независимия финансов одит”:

 

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерен e 1 запис